نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مختصری از زندگینامه شهید البرز كرم كيش

مختصری از زندگینامه شهید البرز كرم كيش

شهید باتوجه به شرایط سخت زندگی تا مقطع دیپلم ادامه داد و بدلیل علاقه زیاد وی به خدمت در لباس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورخه 83/2/16 به استخدام ناجا درآمد.
مختصری از زندگینامه شهید تیمور اتابک

مختصری از زندگینامه شهید تیمور اتابک

پس از هشت ماه فداکاری به عضویت سپاه درآمد و بعد از چهارسال رشادت سرانجام پس از زخمی شدن ،در بیمارستان تهران به شهادت رسید.
مختصری از زندگینامه شهید احمد هاشمي شبانكاره

مختصری از زندگینامه شهید احمد هاشمي شبانكاره

آري احمد در امتحانات الهي مدرك قبولي گرفت و به تنها آرماني كه داشت رسيد خط آل محمد را با خون سرخ خود روشن تر نمود و در بهار آزادي 15 فروردين 63 در كربلاي ايران به شهادت رسيد.
مختصری از زندگینامه شهید ارزين زندباف

مختصری از زندگینامه شهید ارزين زندباف

سرشار از كينه نسبت به رژيم بود وسيله اي كه در اختيار نداشت در برگهاي دفترش بر عليه شاه و دولت وقت مي نوشت و در معبر مي انداخت .
مختصری از زندگینامه شهیدسيد رحمعلي اسماعيلي

مختصری از زندگینامه شهیدسيد رحمعلي اسماعيلي

شهيد اسماعيلي در تاريخ1338 در روستاي برديان به دنيا آمد وي داراي اخلاقي نيكو و فردي صبور و بردبار بود.
مختصری از زندگینامه شهیدكردم شهيدى

مختصری از زندگینامه شهیدكردم شهيدى

شهید همواره در راه شكوفائي اسلام فعاليت مي كرد تا اينكه زماني براي پاسداري از آرمانهاي مقدس جمهوري اسلامي از طريق بسيج به جبهه اعزام شد.