نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

قزوين - خيابان امام زاده حسن - گلزار شهدا
۲۶ فروردين ۱۳۸۶ - ۰۴:۲۸
كرمانشاه - خ باغ فردوس - مركز فرهنگي گلزار شهدا
۲۶ فروردين ۱۳۸۶ - ۰۴:۳۱
ساختمان بنياد شهيد استان - شهرستان گلستان
۲۶ فروردين ۱۳۸۶ - ۰۴:۳۲
تهران - خ ايت الله طالقاني
۲۶ فروردين ۱۳۸۶ - ۰۴:۳۴
آدرس: تهران ـ منطقه 5 ـ شهرزيبا ـ خ الغدير كن ـ ايستگاه يخچال
۲۴ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۹
تهران ـ منطقه 14 ـ نبرد شمالي
۲۴ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۰
تهران ـ منطقه 14 ـ بلوار ابوذر ـ بعد از پل سوم
۲۴ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۱