نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - بمباران
برچسب: بمباران
کمترین هراس و اندوهی دیده نمی شد زیر بمباران و...
کد خبر: ۴۶۴۳۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


خاطراتی پیرامون شهید «ابراهیم هندوزاده»؛
با عوامل تجزیه طلب به کردستان رفت وی در بمباران... از مجروحین بمباران های شیمیایی عراق به اروپا اعزام شدند...
کد خبر: ۴۶۴۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


1366 بر اثر بمباران هوایی در پارچین صنایع دفاع به...
کد خبر: ۴۶۴۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


می رساند بمباران مسجد محله شهید علیرضا روز و شب...
کد خبر: ۴۶۴۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


بمباران هوایی آبادان شهید شد ...
اثر بمباران به شهادت رسید" تاریخ شهادت وی نوزده شهریور...
کد خبر: ۴۶۳۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


شد پنجم مرداد1365 در بمباران هوایی اراک بر اثر اصابت...
کد خبر: ۴۶۳۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


پایان نامه
یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران...
بررسی یافته های آسیب شناسی در مجروحین و شهدای بمباران... منطقه ای بین نی خزر و هلاله بمباران های شیمیایی...
کد خبر: ۴۶۳۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


یادبود شهید سید ناصر موسوی
بمباران شد یکی از فامیل های نزدیک ما از اسلام...
کد خبر: ۴۶۳۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


ژاندارمری در جبهه حضور یافت 18 شهریور 1366 در بمباران...
کد خبر: ۴۶۳۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


حضور یافت 24 دی 1365 در بمباران هوایی زادگاهش بر...
کد خبر: ۴۶۳۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


گردان روح الله تیپ 28 لشگر 31 عاشورا در بمباران...
کد خبر: ۴۶۳۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


راهنمایی بود ششم اسفند ۱۳۶۵ در بمباران هوایی زادگاهش به...
کد خبر: ۴۶۳۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


29 اسفند 1322 کنگاور- تاریخ شهادت 16 اسفند 1363 بمباران...
کد خبر: ۴۶۳۵۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


در آیینه کلام پدر
برومند ما را شهید شهرهای مسکونی را بمباران مدارس و...
کد خبر: ۴۶۳۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


دکتر ناصر تابش، ناجی مجروحان در روز‌های سخت بمباران
هم ریخت کمبود امکانات و بمباران مناطق غیرنظامی توسط بعثی... شهر های اطراف دزفول مورد هجوم و بمباران دشمن قرار... در بمباران هفت تپه و کارخانه قند صد ها خانواده...
کد خبر: ۴۶۳۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


اروند رود بر اثر بمباران شیمیایی به شهادت رسید مزار...
کد خبر: ۴۶۳۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


جبهه حضور یافت و در اروند رود بر اثر بمباران...
اروند رود بر اثر بمباران شیمیایی به شهادت رسید مزار...
کد خبر: ۴۶۳۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


یکی از دبیرستانهای دزفول رفت بمباران دزفول کلاس اول دبیرستان...
کد خبر: ۴۶۳۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


بهمن ۱۳۶۵ در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش...
کد خبر: ۴۶۳۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵


دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏ در بمباران هوایی زنجان به شهادت...
کد خبر: ۴۶۳۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۴