نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - روزقدس
برچسب: روزقدس
کد خبر: ۴۸۰۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


کد خبر: ۴۸۰۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


در سالروز شهادت منتشر می شود؛
زعشق گل وما رااز خدا بیخبر است اصفهانی روزقدس را...
کد خبر: ۴۳۸۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۸


کد خبر: ۴۲۹۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹


کد خبر: ۴۰۵۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


روز قدس
کد خبر: ۴۰۵۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


کد خبر: ۴۰۵۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


نیز مسلمانان این کشور با برپایی مراسم روزقدس خواستار پایان...
کد خبر: ۳۱۳۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۶/۰۵


نیز برگزار می شود در اروگوئه مراسم روزقدس با حضور...
کد خبر: ۱۹۰۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۱۰