نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - سومار
برچسب: سومار
مهر ماه 1362در حمله ی سومار به درجه رفیع شهادت...
کد خبر: ۴۶۶۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


شهيد حبيب الله رستمی؛
مهر ماه در حمله ی سومار به درجه رفیع شهادت...
کد خبر: ۴۶۶۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


نگاهی بر زندگی شهيد رستمی؛
ماه در حمله ی سومار به درجه رفیع شهادت نائل...
کد خبر: ۴۶۶۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


تاسیس بود که در نهم مهرماه سال در جبهه سومار...
در سومار شهید دیگری در راه است شهیدی از تبار... رشادت های قهرمان در جبهه سومار رهایی از زندان تن... شانزده ساله در سومار شهید علی اکبر زارع زاده عملیات...
کد خبر: ۴۶۶۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


شهید یاور پاشازاده قاسم قشاقی پرپرشدة سومار در وصیت نامه...
کد خبر: ۴۶۶۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


غرب نوسود بستان آبادان خرمشهر سومار حضور یافت و با...
کد خبر: ۴۶۶۱۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


عملیات مسلم ابن عقیل در شهرستان سومار شربت شهادت را...
کد خبر: ۴۶۶۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


حضور یافت و در سومار به دیار الهی شتافت نوید...
سوم مهر ماه 1361 با سمت دیده بان در سومار...
کد خبر: ۴۶۶۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


سوم مهر ماه 1361 با سمت دیده بان در سومار...
کد خبر: ۴۶۶۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


1371 از مرز سومار شهرستان ایوان که نزدیک روستای مندلی...
کد خبر: ۴۶۵۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


منطقه عملیاتی سومار به فیض عظمای شهادت رسید پیکر مطهر...
کد خبر: ۴۶۵۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


وصيتنامه بسیجی شهید "رضا محمدى"
ماه سال ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی سومار بر اثر اصابت...
کد خبر: ۴۶۵۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


زندگینامه بسیجی شهید "رضا محمدی"
مهر ماه سال ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی سومار بر اثر...
کد خبر: ۴۶۵۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


زندگینامه بسیجی شهید "علی یار علی یاری"
عملیاتی سومار بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و...
کد خبر: ۴۶۵۹۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


در جبهه حضور یافت نوزدهم مهر ماه 1366 در سومار...
کد خبر: ۴۶۵۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


جبهه حضور یافت و در سومار به دیار الهی شتافت...
سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به...
کد خبر: ۴۶۵۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در سومار...
سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به...
کد خبر: ۴۶۵۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


مهرماه سال 1361 در جبهه سومار به فیض شهادت نایل...
کد خبر: ۴۶۵۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


امام رضا ع در جبهه سومار به فیض شهادت نایل...
کد خبر: ۴۶۵۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


یافت بیستم مهر 1361 در سومار توسط نیروهای عراقی بر...
کد خبر: ۴۶۵۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰