نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - پاسداران
برچسب: پاسداران
ماندم یک روز آمد و گفت وارد سپاه پاسداران شدم...
کد خبر: ۴۶۶۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


وصیت شهيد حسين تقی زاده؛
و سمیه و پاسداران انقلاب اسلامی همچون سدی محکم در...
کد خبر: ۴۶۶۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


انتظامی و سپاه پاسداران استان و همچنین نمایندگان اداره کل...
و سپاه پاسداران استان و همچنین نمایندگان اداره کل حفظ... و سپاه پاسداران استان در این زمینه همکاری داشته و... نیروهای بعثی و همچنین سپاه پاسداران در قالب تیپ ۳۲...
کد خبر: ۴۶۶۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


و سپاه پاسداران استان و همچنین نمایندگان اداره کل حفظ... و سپاه پاسداران استان در این زمینه همکاری داشته و... نیروهای بعثی و همچنین سپاه پاسداران در قالب تیپ ۳۲...
کد خبر: ۴۶۶۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


شهرستان با فنون و سلاحهای انفرادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی...
کد خبر: ۴۶۶۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


در گفت و گو با تنها برادر سردار شهيد حاج اکبر آقابابايي؛
سپاه پاسداران اصفهان در پانزده اسفند سال 57 پس از... و بعدها در سپاه پاسداران سال 57 اصفهان مشغول به... فرمانده عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود عملیات... کرکوک اولین عملیات پارتیزانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عمق...
کد خبر: ۴۶۶۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


روابط عمومی سپاه پاسداران کردستان همکاری داشت مسئول روابط عمومی...
کد خبر: ۴۶۶۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


پاسداران درآمد حسین معتقد بود با عضو شدن در سپاه...
پاسداران درآمد حسین معتقد بود با عضو شدن در سپاه...
کد خبر: ۴۶۶۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


می دید که با ثبت نام درسپاه پاسداران این وظیفه...
دید که با ثبت نام درسپاه پاسداران این وظیفه ی...
کد خبر: ۴۶۶۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


آدرس درست و حسابی ندارد اینجا سپاه پاسداران خیلی زحمت... می کشند و من یکی خیلی با سپاه پاسداران معتقد...
کد خبر: ۴۶۶۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


مدتی به عضویت رسمی سپاه پاسداران درآمد وی به عنوان... به مستمندان می داد زمانی هم که از سپاه پاسداران...
کد خبر: ۴۶۶۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


طائی به ایران بازگشت کمی بعد به عضویت سپاه پاسداران...
کد خبر: ۴۶۶۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


پاسدار شهید "محمد خلیلی" از پاسداران انقلاب اسلامی در همدان...
سال های دفاع مقدس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران...
کد خبر: ۴۶۶۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


انتشار برای اولین بار در نوید شاهد همدان
سال های دفاع مقدس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران...
کد خبر: ۴۶۶۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


زندگینامه شهيد «علي صیاد رودکار»
درجه جانبازی نائل شدند و پاسداران حماسه ساز شهیدان علی...
کد خبر: ۴۶۶۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


پاسداران به عضویت سپاه درآمد وصادقانه وفداکارانه برای شکوفایی انقلاب...
کد خبر: ۴۶۶۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


خاطراتی از فرماندهان شهید استان زنجان(4)
و پس از چندى با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى...
کد خبر: ۴۶۶۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


آموزشی در خرمن سوخته قزوین از طریق سپاه پاسداران به...
کد خبر: ۴۶۶۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


نیروی شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران...
کد خبر: ۴۶۵۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


زندگینامه پاسدار شهید "محمود حجازی انجلاسی"
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیوست و ملبس به...
مقدس به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیوست و ملبس...
کد خبر: ۴۶۵۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸