نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - گلوله
برچسب: گلوله
توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و گلوله به...
کد خبر: ۴۶۴۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


معرفی کتاب
آنها دارد در جبهه هر جایی گلوله توپ یا خمپاره... محل انفجار می رفتند در جبهه ها هر گلوله ای...
کد خبر: ۴۶۴۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


و ششم شهریور 1359در دیواندره بر اثر اصابت گلوله توسط...
کد خبر: ۴۶۴۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


اوامر مافوق از خصوصیات بارزش بود بر اثر اصابت گلوله... ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت...
کد خبر: ۴۶۴۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


درگیری با نیروهای پژاک بر اثر اصابت گلوله به سینه...
کد خبر: ۴۶۴۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


خاطره خواندنی از شهید چگینی
اصابت گلوله به شهادت رسید و مزار او در گلزار...
کد خبر: ۴۶۴۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


توصیه شهید نصیری:
۱۳۶۰ در سوسنگرد بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید...
کد خبر: ۴۶۴۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


مریوان بر اثر اصابت گلوله به سینه به دیدار حق...
بر اثر اصابت گلوله به سینه شهید ش د مزار...
کد خبر: ۴۶۴۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


گلوله به سر شهید شد مزارشهید در گلزار شهدای شهرستان...
کد خبر: ۴۶۴۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


گلوله به شهادت رسید مزار او در گلزار شهدای همان...
کد خبر: ۴۶۴۱۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


معرفی کتاب
علیه سرانگشتان استکبار جهانی گروه رزگاری مورد اصابت گلوله قرار...
کد خبر: ۴۶۴۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


اصابت گلوله به شهادت رسید مزار وی در گلزار شهدای...
کد خبر: ۴۶۴۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


گروهک پژاک بر اثر اصابت گلوله به سینه شهید شد...
کد خبر: ۴۶۴۱۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


وصیت نامه صوتی «شهید علیرضا قنبریان علویجه»؛
گلوله و ترکش یه سر به شهادت رسید مزار وی...
کد خبر: ۴۶۴۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


اصابت گلوله به سینه شهید ش د مزار او در...
کد خبر: ۴۶۴۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


اصابت گلوله به سینه شهید ش د مزار او در...
کد خبر: ۴۶۴۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


اثر اصابت گلوله به سینه شهید ش د مزار او...
کد خبر: ۴۶۴۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


هجدهم شهریور ۱۳۶۰ بر اثر اصابت گلوله به گلو شهید...
کد خبر: ۴۶۴۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر به...
کد خبر: ۴۶۴۱۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


شهید «حسین ابراهیمی» خطاب به همسرش:
گلوله را دوست دارم که قلبم را سوراخ سوراخ کرد... دارم که اگر این هنگام گلوله خمپاره یا تیری مرا...
کد خبر: ۴۶۴۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷