نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آماری از شهدای ارتش از 22 بهمن تا پایان اسفند

آماری از شهدای ارتش از 22 بهمن تا پایان اسفند

نوید شاهد - بیستمین شماره ماهنامه شهدای ارتش ویژه اسفند ماه منتشر شد که در این ماهنامه علاوه بر آمار شهدای ارتش در استان کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک شهر، آمار شهدای ارتش از 22 بهمن تا پایان اسفند 1357 آورده شده است.